Gebruikers lyrisch over Synchrofeed lasproces

Nagenoeg geen lasspetters betekent geen nabewerking

Sinds medio 2016 heeft Rolan Robotics het Synchrofeed lasproces (https://youtu.be/0CT-DOwz1NQ) opgenomen in haar leveringsprogramma.  De eerste gebruikers hebben nu een half jaar deze nieuwe lasstechniek in gebruik en zijn uitermate te spreken over de resultaten.

De hoge kwaliteit draagt ertoe bij dat nabewerking niet of nauwelijks meer nodig is.

 

synchrofeed synchrofeed